AKTUELNOSTI/

Obavještenje o prijemu zemljanog iskopa bez naknade

Obavještenje o prijemu zemljanog iskopa bez naknade

“Privredno društvo „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica obavještava sve
privredne subjekte, koji se bave građevinskim (zemljanim) iskopima, da iskopani inertni
otpad, odnosno zemlju iz iskopa, mogu odlagati na Regionalnoj deponiji Mošćanica bez
naknade.

JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

Na osnovu člana 5. Statuta privrednog društva Regionalna deponija Mošćanica doo Zenica, a u skladu sa Odlukom o prodaji polovnog službenog motornog vozila broj 023747/22 od 17.11.2022. direktor društva objavljuje Javni poziv za prodaju putnićkog polovnog vozila putem...

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta: 1. Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti - pet (5) izvršilaca na određeno vrijeme 2. Radnik na...

Javni poziv za prodaju putničkog motornog vozila

 • DATUM: 2022-11-17 00:37:00

Na osnovu člana 5. Statuta privrednog društva Regionalna deponija Mošćanica doo Zenica, a u skladu sa Odlukom o prodaji polovnog...

Detaljnije

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

 • DATUM: 2022-01-26 11:25:00

Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos za...

Detaljnije

IZGRADNJA KASETE DRUGE FAZE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM NA REGIONALNOJ DEPONIJI MOŠĆANICA

 • DATUM: 2021-09-08 01:04:00

Dana 29.04.2020. godine u prostorija Privrednog društva RDM Mošćanica poptisan je ugovor o izgradnji druge faze, odlagališne...

Detaljnije

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH I OBORINSKIH VODA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZA 2020.GODINU

 • DATUM: 2021-03-29 16:00:00

Prema Rješenju  o obnovljenoj okolinskoj dozvoli UPI-05/2-23-11-219/18  od 09.04.2019.god, izdatog od Federalnog ministarstva...

Detaljnije

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica

 • DATUM: 2020-07-23 00:00:00

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica...

Detaljnije

GODIŠNJI BILTEN 31.05.2019. - 31.05.2020

 • DATUM: 2020-06-05 00:00:00

Period 31.05.2019. - 31.05.2020. karakteriše ponovno zabilježen trend porasta dopremljenih količina otpada na odlagalište „Mošćanica“, što...

Detaljnije

Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'

 • DATUM: 2020-04-30 00:00:00

Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica potpisan je Ugovor o...

Detaljnije

Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'

 • DATUM: 2020-01-09 00:00:00

U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog komunalnog preduzeća „Visoko“ Gosp....

Detaljnije

Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine

 • DATUM: 2019-11-04 00:00:00

U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica“ su bili...

Detaljnije

Posjeta načelnika Općine Zavidovići Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'

 • DATUM: 2019-08-28 00:00:00

Jučer, 21.08.2019. godine načelnik Općine Zavidovići Hašim Mujanović i direktor Javnog komunalnog preduzeća „Radnik“ Amer...

Detaljnije

Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica' pušten u probni rad

 • DATUM: 2019-08-09 00:00:00

Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je ovih dana implementiralo veoma važan ekološki projekat koji će u značajnoj...

Detaljnije

JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

 • DATUM: 2019-06-11 00:00:00

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ('Službene novine FBiH', broj: 26/16 i 89/19), člana 35. Statuta Privrednog društva 'Regionalna deponija...

Detaljnije

IZVJEŠTAJ o rezultatima monitoringa procjednih, površinskih i oborinskih voda, te deponijskog plina na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica' za 2018. god

 • DATUM: 2019-06-03 00:00:00

Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije , prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane „Inspekt-RGH“d.o.o. Sarajevo , na osnovu...

Detaljnije

K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos

 • DATUM: 2019-05-09 00:00:00

Sa izabranom kandidatkinjom će se zaključiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme (40 sati sedmično) u skladu sa Zakonom o...

Detaljnije

Sastanak Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom

 • DATUM: 2019-04-23 00:00:00

Na inicijativu direktora Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' Zukić Emira u Zenici je dana, 17.04.2019.godine...

Detaljnije

KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 • DATUM: 2019-04-01 00:00:00

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ('Službene novine FBiH', broj: 26/16 i 89/19), člana 35. Statuta Privrednog društva 'Regionalna...

Detaljnije