Predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma na čelu sa pomoćnikom ministrice u Sektoru za upravljanje otpadom Mirsadom Ibrovićem i predstavnici Grada Goražda na čelu sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem su dana 07.11.2023. godine bili u posjeti Privrednom društvu ”Regionalna deponija Mošćanica”.

Gosti iz Goražda su iskazali interes da se upoznaju sa načinom rada i stečenim iskustvima Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica“ na implementaciji Projekta izgradnje Regionalne deponije u Zenici, s obzirom da je i Grad Goražde pokrenuo aktivnosti na izgradnji sanitarne deponije za bezopasni otpad. Ciljano su došli na Regionalnu deponiju ”Mošćanica” jer je ista okarakterisana kao jedna od najuređenijih deponija u Bosni i Hercegovini, te prema riječima gostiju iz Goražda Regionalna deponija ”Mošćanica” je najuređeniji objekat iz ove branše kojeg su imali priliku vidjeti i predstavlja primjer od kojeg se mogu preuzeti dobre prakse.

U okviru ove posjete gosti su imali priliku pogledati dokumentarni film, koji prikazuje kako je tekla izgradnja Regionalne deponije, te neposredno u razgovoru sa VD direktoricom Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica” Edinom Husaković i njenim saradnicima dobiti informacije i upoznati se sa tehnološkim procesom zbrinjavanja otpada, kao i drugim pitanjima iz domena rada deponije. Također, gosti su upoznati sa načinom na koji su uređeni odnosi Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica“ sa gradovima i općinama koji koriste usluge ove deponije, kao i odnosi sa lokalnom zajednicom.
VD direktorica Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica“ Edina Husaković je kazala da je izgradnjom i puštanjem u rad Regionalne deponije „Mošćanica“ riješen problem odlaganja bezopasnog otpada na području Regije za upravljanje čvrstim otpadom – Zenica, koja ima oko 400.000 stanovnika, za narednih 25-30 godina. Međutim, Direktorica je ukazala na potrebu daljeg razvijanja kapaciteta deponije što uključuje izgradnju postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, zatim mogućnosti iskorištavanja deponijskog plina u proizvodnji električne energije i dr. U tom smislu, Direktorica je upoznala goste sa aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje Solarne fotonaponske elektrane na Regionalnoj deponiji ”Mošćanica”.

Na sastanku se razgovaralo i o saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, saradnji sa općinskim i kantonalnim nivoima vlasti i uključivanju građana u proces integralnog upravljanja čvrstim otpadom. Predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma su upoznali učesnike sastanka o aktivnostima koje se provode s ciljem odobrenja novog kreditnog aranžmana Svjetske banke za projekte iz oblasti upravljanja čvrstim otpadom u BiH, putem kojih bi se mogli finansirati projekti o kojima se na sastanku razgovaralo.

Na kraju posjete, gosti su obišli lokaciju Regionalne deponije ”Mošćanica”, gdje su imali priliku vidjeti kako se odvija tehnološki proces zbrinjavanja otpada, kao i sadržaje izgrađene infrastrukture na deponiji.

Predstavnici Federalnog ministarstva i Grada Goražda su izrazili zadovoljstvo ovom posjetom ocijenivši je veoma korisnom, te su iskazali svoju podršku planovima i aktivnostima Društva na unapređenju rada i proširenju kapaciteta Deponije.
Također, direktorica Edina Husaković se zahvalila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na iskazanoj podršci projektima i finansijskoj pomoći koju je Ministarstvo do sada pružalo ovom Društvu, a sa gostima iz Goražda je dogovoreno da će se saradnja na razmjeni iskustva u projektima upravljanja čvrstim otpadom nastaviti razvijati.