Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica potpisan je Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji Mošćanica. Ugovor je potpisan sa konzorcijem kojeg čine firme G.T.Trade d.o.o. Split i Almy-transport d.o.o. Zenica.

Vrijednost realizovanog Ugovora je 2.804.332,18 KM sa PDV-om. Najveći dio sredstava obezbjedilo je Društvo iz redovnog poslovanja i to u iznosu od 2.189.332,18 KM.

Važno je istaknuti da je Društvo obezbjedilo značajna donatorska sredstva od Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 500.000,00 KM te donatorska sredstva od Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 115.000,00 KM, koji su pomogli u realizaciji ovog jako zahtjevnog projekta.

Na osnovu zaključenog Ugovora, izgrađene su četiri odlagališne ćelije u okviru kasete broj 2. površine 3.600 m², zatim izgrađen je drenažni sistem sa kolektorima, revizionim oknima, obodnim kanalima, lagunom za procjedne vode sa pumpnom stanicom i njihovo povezivanje na postojeći sistem za upravljanje procjednim vodama odnosno uređajem za prečišćavanje deponijskog filtrata.

Također, u okviru ugovorenih radova urađena je ugradnja zdenaca za otplinjavanje u tijelu odlagališne kasete i njihovo povezivanje sa bakljom za sagorijevanje deponijskog plina. Pored toga, urađena je i dogradnja sistema rasvjete odnosno montaža rasvjetnih stubova oko buduće odlagališne kasete.

Izgradnjom novog odlagališnog prostora omogućen je nastavak rada Regionalne deponije ‘Mošćanica’ na zbrinjavanju komunalnog i njemu sličnog neopasnog otpada, koji se na ovu deponiju doprema sa područja Gradova Zenica i Visoko, te Općina Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.