logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH26

Jan

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

1. Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti - pet (5) izvršilaca na određeno vrijeme

2. Radnik na održavanju kruga - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. izabrani kandidati će zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. izabrani kandidat će zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 

Izabrani kandidati za obje pozicije će biti raspoređeni u Službi za tehničke poslove. Ugovori o radu za obje pozicije zaključuju se na puno radno vrijeme (40 radnih sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu a raspored radnog vremena je regulisan Odlukom direktora. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

 

Detaljan oglas možete pogledati ako kliknete ovdje.