“Privredno društvo „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica obavještava sve
privredne subjekte, koji se bave građevinskim (zemljanim) iskopima, da iskopani inertni
otpad, odnosno zemlju iz iskopa, mogu odlagati na Regionalnoj deponiji Mošćanica bez
naknade.

Svi zainteresovani pravni subjekti su dužni izvršiti prethodnu najavu odlaganja takvog
otpada, a PD „RDM“ će vršiti kontrolu i evidenciju istog.

Na ovaj način dajemo doprinos zaštiti i očuvanju okoliša, te poticaj privrednim subjektima u
smanjenju troškova deponovanja inertnog materijala, odnosno zemlje, nastalog iz iskopa.”