PREGLED DOPREMLJENIH KOLIČINA KOMUNALNOG OTPADA – UPDATE LISTA:

Na Regionalnu deponiju ”Mošćanica” se otpad doprema sa područja osam gradova i općina iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, koje čine Regiju za upravljanje čvrstim otpadom – Zenica sa oko 400.000 stanovnika. To su Grad Zenica i Visoko, te Općine: Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.

U ovoj rubrici su prikazani podaci o mjesečnim i godišnjim količinama komunalnog otpada dopremljenog od strane ovlaštenih operatera (komunalnih preduzeća) navedenih gradova i općina, koje se svakodnevno odlažu na Regionalnoj deponiji ”Mošćanica”.