JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

Na osnovu člana 5. Statuta privrednog društva Regionalna deponija Mošćanica doo Zenica, a u skladu sa Odlukom o prodaji polovnog službenog motornog vozila broj 023747/22 od 17.11.2022. direktor društva objavljuje Javni poziv za prodaju putnićkog polovnog vozila putem...
JAVNI POZIV ZA PRODAJU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta: 1. Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti – pet (5) izvršilaca na određeno vrijeme 2....