Na osnovu člana 5. Statuta privrednog društva Regionalna deponija Mošćanica doo Zenica, a u skladu sa Odlukom o prodaji polovnog službenog motornog vozila broj 023747/22 od 17.11.2022. direktor društva objavljuje Javni poziv za prodaju putnićkog polovnog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije

Detalje javnog poziva možete pogledati, ako kliknete ovdje, a obrazac za davanje cijena ponude, ako kliknite ovdje.