RDM d.o.o. Zenica

Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH

 

Tel: + 387 32 446 360
Fax: +387 32/446-634

E-mail: regdepze@bih.net.ba

11 + 3 =

]

MIA POJSKIĆ

Direktor

032/446-360

032/446-361

mia@rdm.ba

]

Edina Husaković

pomoćnik direktora za tehničke poslove

032/446-380

regdepze@bih.net.ba

edina@rdm.ba

]

ASMIR BUREKOVIĆ

rukovodilac službe za opšte, pravne i kadrovske poslove

032/446-630

asmir@rdm.ba

]

Almir Salčin

rukovodilac službe za ekonomsko-finansijske poslove

032/446-381

almir@rdm.ba

]

Binela Duranović

referent za finansije

032/446-382

binela@rdm.ba

deponija@bih.net.ba

]

Svjetlana Jerkić

tehnolog za monitoring okolišnih parametara, zaštite na radu i zaštite od požara

032/446-633

032/446-622

jerkicsvjetlana@yahoo.com

svjetlana@rdm.ba

]

Selma Mašić

referent za javne nabavke i prodaju

032/446-362

selma@rdm.ba

]

ELSA ČIČAK

tehnički sekretar

032/446-360

elsa@rdm.ba