Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

1. Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti – pet (5) izvršilaca na određeno vrijeme

2. Radnik na održavanju kruga – jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1. izabrani kandidati će zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, a za radno mjesto pod rednim brojem 2. izabrani kandidat će zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Izabrani kandidati za obje pozicije će biti raspoređeni u Službi za tehničke poslove. Ugovori o radu za obje pozicije zaključuju se na puno radno vrijeme (40 radnih sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu a raspored radnog vremena je regulisan Odlukom direktora. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

Detaljan oglas možete pogledati ako kliknete ovdje.