JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Privredno društvo ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta: 1. Radnik na selekciji otpada i izdvajanju korisnih komponenti – pet (5) izvršilaca na određeno vrijeme 2....