28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
 
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo projekat nabavke i instalisanja Uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''. Ugovor za realizaciju ovog projekta je zaključen 17. januara 2019. godine...

09.01.2020. godine
Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
 
U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog komunalnog preduzeća „Visoko“ Gosp. Hasan Prelić posjetili su Regionalnu deponiju „Mošćanica“....

04.11.2019. godine
Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
 
U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica“ su bili angažovani na poslovima izdvajanja komponenti iz komunalnog otpada, s ciljem provođenja analize tipičnog sastava komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Regionalne...

28.08.2019. godine
Posjeta načelnika Općine Zavidovići Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
 
Jučer, 21.08.2019. godine načelnik Općine Zavidovići Hašim Mujanović i direktor Javnog komunalnog preduzeća „Radnik“ Amer Halilović posjetili su Regionalnu deponiju „Mošćanica“....

09.08.2019. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' pušten u probni rad
 
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je ovih dana implementiralo veoma važan ekološki projekat koji će u značajnoj mjeri unaprijediti postojeći sistem upravljanja procjednim vodama sa odlagališta Regionalne deponije ''Mošćanica''. Radi se o nabavci uređaja za...

11.06.2019. godine
JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme
 
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (''Službene novine FBiH'', broj: 26/16 i 89/19), člana 35. Statuta Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Pravilima o provođenju procedure prilikom zapošljavanja radnika u Privrednom...

09.05.2019. godine
K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos
 
Sa izabranom kandidatkinjom će se zaključiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme (40 sati sedmično) u skladu sa Zakonom o radu, a raspored radnog vremena je regulisan Odlukom direktora....

23.04.2019. godine
Sastanak Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom
 
Na inicijativu direktora Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zukić Emira u Zenici je dana, 17.04.2019.godine održan sastanak na kojem su učestvovali načelnici i predstavnici Grada Zenica i Općina: Visoko, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, kao i Ministarstva...

01.04.2019. godine
KONKURS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme
 
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (''Službene novine FBiH'', broj: 26/16 i 89/19), člana 35. Statuta Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Pravilima o provođenju procedure prilikom zapošljavanja radnika u Privrednom...

08.02.2019. godine
''Prodaja reciklabilnih materijala''
 
Privredno društvo ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica je izdvojila iz komunalnog otpada određene vrste reciklabilnih materijala koje je namjenila za prodaju putem otvorenog natječaja....

 
 
 
Regionalna deponija Mošćanica
Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica osnovano je Odlukom o osnivanju društva...
 

 

10 godina u službi zaštite okoliša

 

Plan javnih nabavki za 2020. godinu 

 

Plan javnih nabavki za 2019. godinu 

 

Plan javnih nabavki za 2018. godinu 

 

Plan javnih nabavki za 2017. godinu 

 

Obrazac za praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!