logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Nadogradnja odlagališnih kasetaNa Regionalnoj deponiji “Mošćanica” u toku je realizacija projekta nadogradnje postojećih kaseta za odlaganje otpada. Radi se o planiranoj iprojektovanoj nadogradnjiodlagališnih kaseta uokviru izgradnje prve faze deponije.

Inače, Regionalna deponija “Mošćanica”obuhvata ukupno 20 hektara površine, od čega je 12 hektaranamijenjeno za odlaganje otpada, au prvoj fazi njene izgradnje, koja je završena,odlagališne kasetezauzimaju četiri hektarapovršine, na kojima seod početka rada Deponije odlažekruti bezopasni otpad.

Kapacitet sadašnjeg prostora kaseta je oko 580 hiljada tona otpada, a planirano je da nakon sedam do osam godina počnemo graditi nove kasete u okviru druge faze izgradnje deponije “Mošćanica”.U projektnom rješenju prva faza podrazumijeva nadograđivanje odlagališnih kaseta, s obzirom da se one pune, a trenutno je dostignut nivo od deset metara visine odloženog otpada u kasetama. To je razlog što smo započeli nadograđivanje odlagališnih kaseta na južnoj padini deponije i to na površini od četiri hiljade kvadratnih metara. Nadogradnja će omogućiti deponovanje komunalnog otpada u slijedećih godinu dana.

U pitanju je investicija od 330 hiljada KM, u kojoj Privredno društvo 'Regionalna deponija Mošćanica' participira sa vlastitim sredstvima iz amortizacije u iznosu od 191 hiljadom KM, a posao nadogradnje sufinansiraju još Federalni fond za zaštitu okoliša sa 50 hiljada KM i Vlada Federacije odnosno Ministarstvo okoliša i turizma iz grant sredstava za okolišne projekte sa 89 hiljada KM.

Nadogradnja odlagališnih kaseta radi se u skladu sa glavnim projektom, po kome je i izgrađena prva faza deponije. Izvođači radova su firme 'GT Trade' Split, 'Geotehnika' Selce i 'Almy-transport' iz Zenice, a nadzor na radovima vrši firma 'Invest-projekt iz Zenice. Radovi se privode kraju i očekujemo da će isti biti završeni do kraja mjeseca oktobra.


www.rdm.ba