logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Posjeta predstavnika Općine Zavidovići i JKP 'Radnik' Zavidovići ”Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'Dana 06.05.2014.godine Regionalnu deponiju 'Mošćanica' su posjetili načelnik Općine Zavidovići gosp. Suad Omerašević i njegov pomoćnik za zaštitu okoliša gosp. Izet Bašić, te direktor JKP 'Radnik' Zavidovići gosp. Midhat Bajramović.

Tokom ove posjete gosti iz Zavidovića su se interesovali o uslovima pod kojima bi se mogao odvijati prijem i odlaganje otpada iz općine Zavidovići na Regionalnu deponiju 'Mošćanica'.Naime, Općina Zavidovići je još u novembru mjesecu 2006.godine potpisala Sporazum o pristupanju projektu upravljanja čvrstim otpadom i korištenju Regionalne deponije 'Mošćanica' u Zenici, ali ona još uvijek nije potpisala Ugovor o korištenju usluga RD 'Mošćanica' i ne vrši dopremu otpada sa svoga područja na RD 'Mošćanica'.

Direktor Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' gosp. Emir Zukić je upoznao goste sa uslovima iz Ugovora koji bi se prije početka dopreme otpada morao potpisati, kao i o modelima plaćanja usluga odlaganja otpada koji se primjenjuju kod općina koje koriste usluge Deponije.

S obzirom da su u toku aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i zatvaranje deponije 'Ekonomija' u Zavidovićima, Načelnik je kazao da je Općina Zavidovići zainteresirana da se u skorije vrijeme priključi konceptu regionalnog zbrinjavanja otpada i da što prije počne koristiti usluge Regionalne deponije 'Mošćanica'.

Također, na sastanku se razgovaralo i o uspostavi sistema integralnog upravljanja otpadom na području općine Zavidovići, koje podrazumijeva prethodno selektiranje otpada i izdvajanje korisnih komponenti, te neophodnosti za postizanje ekonomičnijeg transporta otpada do Regionalne deponije 'Mošćanica'.

Zajednički stav sa ovog sastanka je da bi Federalno ministarstvo okoliša i turizma i nadležna Ministarstva Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona morala pomoći općinama koje su orijentisane na korištenje usluga Regionalne deponije 'Mošćanica' u sufinansiranju troškova transporta i odlaganja otpada.


www.rdm.ba