logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' Zenica obnovljena okolinska dozvolaDana 26.02.2014.godine od Federalnog ministarstva okoliša i turizma je Privrednom društvu 'Regionalna deponija Mošćanica' Zenica dostavljeno Rješenje (broj: UPI05/2-23-11-90/13 – MK), kojim je obnovljena okolinska dozvola ovom Privrednom društvu.

Rješenje o okolinskoj dozvoli je izdato na period od narednih pet godina. Ovo je još jedna potvrda da je rad na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica' u proteklom periodu, počev od 05.06.2008.godine, bio organiziran i obavljan u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te da su primijenjivane najbolje raspoložive tehnologije za ekološko zbrinjavanje čvrstog neopasnog otpada za ovu vrstu tehnologije zbrinjavanja otpada.

Privredno društvo 'Regionalna deponija Mošćanica' će i u narednom periodu nastaviti da vrši kontinuirana unapređenja i usklađivanja svojih aktivnosti na lokaciji Regionalne deponije 'Mošćanica' u cilju zaštite i očuvanja okoliša i voditi će računa da svi elementi koji imaju uticaja na okoliš (emisije u zrak, emisije u vodu, upravljanje otpadom, zdravlje i sigurnost zaposlenika, protivpožarna zaštita i dr.) budu usklađeni sa aspektima zaštite okoliša i važećom zakonskom legislativom.


www.rdm.ba