logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

I Z V J E Š T A J O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJIMonitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Tehničkog elaborata o ispuštanju otpadnih voda na Regionalnoj deponiji Mošćanica (Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo) i Monitoring plana za ispitivanje kvaliteta procjednih, oborinskih i otpadnih voda i Bezimenog potoka („DVOKUT-pro“ d.o.o. Sarajevo).

Monitoring procjednih, površinskih i oborinskih voda, prema pomenutom Rješenju o okolinskoj dozvoli, Tehničkom elaboratu i Monitoring planu, izveden je od strane Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo, na osnovu Ugovora o vršenju usluga monitoringa voda, broj 02-98/13 od 08.03.2013.godine.

Monitoring deponijskog plina na području deponije proističe iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane Instituta zeštite, ekologije i informetike, naučno-istraživački institut Banja Luka, na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa deponijskog plina, broj 02-98/13 od 08.03.2013.god.

Detaljan izvještaj pogledajte na linku:

I Z V J E Š T A J O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ ZA 2013. GODINU (pdf)


www.rdm.ba