logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Besplatno odlaganje građevinskog otpada na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'Obavještavamo građane i privredne subjekte da će Privredno društvo 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica u periodu mjesec mart-august tekuće godine organizirati akciju prijema i besplatnog odlaganja bezopasnog građevinskog otpada na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'.

Naime, kako na području općine Zenica i Zeničko-dobojskog kantona, pa i šire, nema deponije namijenjene za odlaganje građevinskog (inertnog) otpada, postoji mogućnost da se ovaj otpad zbrine na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’. Količine građevinskog otpada koje su do sada zaprimljene na Deponiji su minorne u odnosu na količine koje se realno produkuju na području općine Zenica i šire. Taj otpad najčešće završava na nelegalnim mjestima uz obale naših rijeka, potoka, na tzv. divljim deponijama, koje osim što zagađuju okoliš, rijeke i sl., narušavaju i naš prirodni ambijent.

Stoga pozivamo građane sa područja općine Zenica i privredne subjekte, posebno one koje se bave građevinskom djelatnošću, da ukoliko imaju ili u narednom periodu budu imali ovu vrstu otpada na raspolaganju (beton, cigla, crijep, malter, iskopi zemlje i kamenja i sl.), isti mogu dopremiti na Regionalnu deponiju 'Mošćanica' i besplatno odložiti.

Napominjemo, da ova vrsta otpada prilikom dopreme na Deponiju ne smije biti onečišćena sa primjesama opasnih materija npr; sa azbestom..., niti pomiješana sa drugim vrstama otpada, npr; sa komunalnim otpadom, industrijskim otpadom i dr.

Prijem građevinskog otpada u gore navedenom periodu vršiti ćemo svaki dan u vremenu od 08.00 do 16.00 sati.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na broj tel. 032/446-380 a svoje pismene upite možete nam poslati na broj faxa 032/446-634.


Menadžment 'RDM' d.o.o. Zenica