logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Ugovor o korištenju usluga Regionalne deponije 'Mošćanica' potpisan između PD 'RD Mošćanica' d.o.o. Zenica i Općine Vitez, te JKP 'Vitkom' d.o.oUgovor o korištenju usluga Regionalne deponije 'Mošćanica' je potpisan 08.01.2014.godine između Općine Vitez, kao korisnika usluga Deponije i JKP 'Vitkom' d.o.o. Vitez, kao ovlaštenog operatera za područje ove Općine, s jedne strane i Privrednog ruštva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica, kao davaoca usluga koje upravlja Deponijom, s druge strane.

Time je Općina Vitez pristupila konceptu regionalnog zbrinjavanja otpada na uređenoj sanitarnoj deponiji.

Pored Općine Vitez, danas se komunalni otpad doprema na Regionalnu deponiju 'Mošćanica' sa područja Općina Zenica, Travnik, Busovača, Visoko i Žepče.

Očekujemo da će tokom ove godine ugovore o korištenju usluga Regionalne deponije 'Mošćanica' potpisati i Općine Novi Travnik i Zavidovići, koje su potpisale Sporazum o pristupanju projektu upravljanja čvrstim otpadom i korištenju Regionalne deponije 'Mošćanica' u Zenici, a koje još uvijek nisu potpisali posebni Ugovor o korištenju usluga RD 'Mošćanica' i koje ne dopremaju svoj otpad na RD 'Mošćanica'.

Također, očekujemo da će i Općina Kakanj uskoro potpisati Ugovor korištenju usluga RD 'Mošćanica' i početi dopremati svoj otpad na RD 'Mošćanica', s obzirom da je Općinsko Vijeće Kaknja na svojoj sjednici održanoj 27.06.2013.godine donijelo Odluku o pristupanju Općine Kakanj projektu upravljanja čvrstim otpadom i korištenju Regionalne deponije 'Mošćanica' u Zenici.


www.rdm.ba