logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

POSJETA STUDENATA METALURŠKOG FAKULTETA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“Dana 28.10.2013.g Regionalnu deponiju „Mošćanica“ Zenica posjetili su studenti III i IV godine studija Fakulteta za metalurgiju i materijale, Univerziteta u Zenici.

Ova posjeta predstavlja praktični dio predmeta „Inženjerska ekologija i recikliranje”, gdje su ovom prilikom, studenti, na čelu sa prof. dr. Aidom Mahmutović, dobili informacije o tehnologiji izgradnje sanitarnih deponija i tehnološkom procesu prijema, odlaganja i zbrinjavanja mješanog komunalnog otpada.


www.rdm.ba