logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

FOTO: Posjeta članova Komisije za okoliš pri Parlamentu FBiH i službenika Ministarstva okoliša i turizma FBiH Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'U okviru studijskog putovanja, dana 23.10.2013.godine članovi Komisije za okoliš pri Parlamentu FBiH i službenici Federalnog ministarstva okoliša i turizma su posjetili Regionalnu deponiju 'Mošćanica'.

Ovom prilikom gosti su obišli Deponiju, te u razgovoru sa direktorom Društva Zukić Emirom su dobili informacije o radu Regionalne deponije 'Mošćanica' a posebno o pitanjima, kao što su redovan tretman otpada na Deponiji, provođenje programa monitoringa okolišnih parametara, upravljanje tehnološkim otpadnim vodama i deponijskim gasovima, poslovima selektiranja otpada i izdvajanja korisnih komponenti iz otpada za potrebe reciklaže, planovima za budućnost i dr. Goste je posebno zanimalo kakva je saradnja lokalne zajednice koja gravitira deponiji sa našim Društvom, gdje su predstavnici Regionalne deponije istakli da je ona veoma dobra i korektna navodeći niz konkretnih primjera zajednički implementiranih projekata.Također, razgovaralo se i o saradnji našeg Društva sa federalnim, kantonalnim i općinskim nivoima vlasti, te uključivanju općina koje do sada nisu zaključile ugovore o korištenju usluga Regionalne deponije 'Mošćanica' u proces integralnog upravljanja čvrstim otpadom.


www.rdm.ba