logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

DIVLJE SMETLJIŠTE NA LOKALITETU 'VRDILA' U MZ BRIZNIK

DIVLJE SMETLJIŠTE NA LOKALITETU 'VRDILA' U MZ BRIZNIK

U petak 05.11.2010.god. Direktor privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica gosp. Emir Zukić sa svojim saradnicima obišao je lokaciju mjesta zvanog 'Vrdila' u MZ Briznik. Na ovoj lokaciji se nalazi tzv. divlje smetljište gdje mještani naselja Briznik odlažu svoj otpad.
Prilikom obilaska ovog mjesta zatečene su značajne količine otpada koje su odložene kako na ovoj lokaciji, tako i duž starog šumskog puta i potoka koji vodi do izvorišta 'Đulanovo vrelo'.
U neposrednoj blizini smetljišta postoji i izvorište vode koju koriste mještani Briznika, što predstavlja realnu opasnost od zagađenja ovog izvorišta, kao i izvorišta 'Đulanovo vrelo', koje koriste mještani naselja Dolača, Perin han i dr.
U rješavanju problema odlaganja otpada sa ovog područja značajno bi doprinijela izgradnja puta u dužini cca 3 km, koji bi se mogao izgraditi po postojećoj trasi šumskog puta od naselja Briznik prema Regionalnoj deponiji 'Mošćanica' i naselju Mošćanica.
Izgradnjom ovog puta, komunikacijski bi se povezala naselja 'babinskog sliva' sa Mošćanicom, kao i sa gradom Kakanj s obzirom da već postoji izgrađena trasa puta Kakanj-Arnauti.
Izgled divljeg smetljista na lokaciji "Vrdila" MZ Briznik