logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Pravilno upravljanje otpadom , kampanja uspjela?

Regionalna deponija Mošćanica posredstvom Resursnog ekološkog centra ZDK u srijedu završava realizaciju dvomjesečne kampanje posvećene podizanju javne svijesti o pravilnom upravljanju čvrstim otpadom na eko prihvatljiv način.

Kampanja se provodi na prostoru općina sa teritorija Zeničko dobojskog i Srednjebosanskog kantona, koje koriste usluge deponije Mošćanica, a njen glavni cilj je prenijeti javnosti poruku o potrebi da svaki građanin brine o otpadu kojeg prozivodi, rekao nam je Emir Zukić, direktor Regionalne deponije Mošćanica.


U sklopu kampanje u pomenutim općinama održani su okrugli stolovi posvećeni pitanjima eko prihvatljivog odlaganja otpada, mjestu i načinima, selektivnom odlaganju, kao i reciklaži korisnih materijala iz otpada.Organizovane su i posjete eko sekcija deponiji Mošćanica, distribiuran propagandi materijal građanima, a među njima provedena je i anketa, koja je dala sliku njihovog poznavanja ove problematike.

- Anketa je pokazala punu opravdanost kampanje, ali i potebu da se ovakve aktivnosti nastave sve dok veliki broj naših građana ne bude na kvalitetan način upoznat sa mogućim problemima koje stvara otpad u životnoj sredini, ističe gospodin Zukić.
RTV ZE