logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'

Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva 'Regionalna deponija Mošćanica' d.o.o. Zenica potpisan je Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica'.

Ugovor je potpisan sa konzorcijem kojeg čine firme 'G.T.Trade' d.o.o. Split i 'Almy-transport' d.o.o. Zenica. Vrijednost Ugovora je 2.817.950,85 KM sa PDV-om. Rok za realizaciju Ugovora je četiri mjeseca od dana uvođenja Izvođača radova u posao.Ugovorom je predviđena izgradnja četiri odlagališne ćelije u okviru kasete broj 2. površine 3.600 m², zatim izgradnja drenažnog sistema sa kolektorima, revizionim oknima, obodnim kanalima, lagunom za procjedne vode sa pumpnom stanicom i njihovo povezivanje na postojeći sistem za upravljanje procjednim vodama odnosno uređajem za prečišćavanje deponijskog filtrata. Također, u okviru ugovorenih radova raditi će se ugradnja zdenaca za otplinjavanje u tijelu odlagališne kasete i njihovo povezivanje sa bakljom za sagorijevanje deponijskog plina. Pored toga, ugovorena je i dogradnja sistema rasvjete odnosno montaža rasvjetnih stubova oko buduće odlagališne kasete.

Sredstva za realizaciju projekta obezbjedilo je Privredno društvo 'Regionalna deponija Mošćanica', a obećana pomoć u njegovom sufinansiranju očekuje se od Vlade Zeničko-dobojskog kantona.Izgradnjom novog odlagališnog prostora omogućiti će se nastavak rada Regionalne deponije 'Mošćanica' na zbrinjavanju komunalnog i njemu sličnog neopasnog otpada, koji se na ovu deponiju doprema sa područja Gradova Zenica i Visoko, te Općina Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.


www.rdm.ba