logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine

U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica“ su bili angažovani na poslovima izdvajanja komponenti iz komunalnog otpada, s ciljem provođenja analize tipičnog sastava komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Regionalne deponije ‘’Mošćanica’’.

Postupak izdvajanja i uzorkovanja komunalnog otpada obuhvatio je po jedan kamion dopremljen iz Gradova i Općina koje koriste usluge Regionalne deponije ‘’Mošćanica’’ (Zenica, Visoko, Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača).

Detaljnije o rezultatima provedene analize pogledajte klikom na ovaj LINK.


www.rdm.ba