logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

IZVJEŠTAJ o rezultatima monitoringa procjednih, površinskih i oborinskih voda, te deponijskog plina na Regionalnoj deponiji 'Mošćanica' za 2018. god

Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije , prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane „Inspekt-RGH“d.o.o. Sarajevo , na osnovu Ugovora o
realizaciji usluga monitoringa otpadnih voda i voda na području deponije, broj 02-500/17 od 14.09.2017.god i broj 02-266/18 od 20.06.2018.g.

Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i
Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-05/2-23-11-115/13MK od 24.02.2014.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla, na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa
deponijskog plina, broj 02-98/17 od 19.06.2017.god.


Detaljan izvještaj pogledajte na slijedećem linku:

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH,
POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA
REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZA 2018.GODINU
(pdf)www.rdm.ba