logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

ZANIMLJIVOSTI

- je pojam ekologija prvi put upotrijebio njemački zoologist Ernest Haeckel koji je pod pojmom ekologija smatrao interaktivni odnos živih organizama prema njihovom živom i ne živom okruženju. Riječ ekologija dolazi iz grčkog jezika od riječi oikos to znači stanište, okućnica, dom, mjesto

- se plastika proizvodi od petroleja, neobnovljivog resursa

- je vrijeme razgradnje plastične ambalaže 100-10.000 godina

- je PET ambalažu moguće potpuno reciklirati

- se korištenjem starog aluminijuma umjesto boksita,u proizvodnji štedi i do 95% energije

- 1 t recikliranog papira zamjenjuje 17 stabala

- više od milijardu računara na svijetu učestvuje u emisiji CO2 sa 2%, to je ekvivalentno emisiji CO2 avionskog saobraćaja

- iako prema nekim procjenama voda pokriva 70% zemljine površine, svega 0,007% sveukupnih količina slatke vode je dostupno za ljudsku upotrebu

- je prvo organizovano odlagalište otpada izgrađeno pokraj zidina Minosove palače smještene u starogrčkom gradu Knososu, 3000 godine p.n.e.
ZANIMLJIVOSTI

ZNATE LI DA ......

• godišnje od odbačene plastike strada preko 1 milion morskih ptica, 100.000 morskih sisara i veliki broj riba

• pri spaljivanju četiri (4) plastične vrećice potroši se količina kiseonika jednaka dnevnoj potrebi čovjeka za kiseonikom

• svake sekunde se u svijetu, sječom šuma, izgubi šumska površina veličine fudbalskog stadiona

• jedna njemačka kompanija, od 1950.godine do danas, posjekla je 74 miliona hektara šume (površina dvostruko veća od Njemačke) u Indoneziji kako bi dobila palomino ulje

• stablo prosječne veličine godišnje apsorbira 5 kg polutanata iz zraka, od čega 2 kg ozona i 1,5 kg čvrstih čestica

• najveći procenat reciklaže na svijetu ima Japan gdje se reciklira 95% sekundarnih sirovina, dok je evropski prosjek oko 55%

• najveći svjetski uvoznik PET ambalaže je Kina čiji su proizvodi, od igračaka do garderobe, proizvedeni od sekundarnih sirovina

• recikliranjem stakla, umjesto proizvodnje od silikatnog pijeska, smanjuje se rudnički otpad za 70%, korištenje vode za 50% i zagađenje zraka za 20%

• kao posljedica ispuštanja stakleničkih plinova u atmosferu i konstantnog zagrijavanja Zemlje može se smatrati i podatak da je protekla godina, uz 2005., bila uvjerljivo najtoplija od 1880.godine kada su se počeli skupljati podaci o vremenu

• uslijed promjene klimatskih uslova i naglog otopljenja , prošle godine je zabilježen nestanak oko 80% glavnih koraljnih grebena sa područja indonezijskog koraljnog trokuta, dok se predviđa potpuno izumiranje nekih vrsta u narednih 50 godina. Mnoge vrste koralja su tako osjetljive na promjenu okoliša da mogu nestati ako temperatura vode varira samo 1-2º C