logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH01

Jan

Uklonjenje 22 divlje deponije na području Zenice, Žepča, Busovače i Travnika

Zaposlenici Regionalne deponije “Mošćanica” tokom maja i juna uklonili su trinaest divljih deponija sa prostora zeničke općine, pet deponija na području Žepča, te po dvije u Busovači i Travniku, u okviru projekta upravljanja čvrstim otpadom na ekološki prihvatljiv način.

Ukupno je prikupljeno i uklonjeno oko 250 tona raznog otpada, od čega je oko 150 tona sa divljih deponija u zeničkoj općini. Sve lokacije su nakon uklanjana i čišćenja zemljišta deratizovane, dezinfikovane i zatravljene, a na svim novim zelenim površinama su postavljene tabla sa molbom da se otpad više ne odlažu na tim mjestima.

«Akcija je potpuno uspjela i zadovoljni smo njenim rezultatima, a u dogledno vrijeme obavit ćemo i obilazak ovih lokacija da bi vidjeli da li su mještani prihvatili da svoj otpad odlažu isključivo u kontejnerima», kazao je za RTV Zenica Emir Zukić, direktor Regionalne deponije „Mošćanica”.

Lokacije za čišćenje dogovorene su sa općinama, a ove aktivnosti Regionalna deponija Mošćanica je finansirala iz kreditnih sredstava Svjetske banke.