IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠCANICA“ ZA 2012. GODINU
Datum: 19.04.2013Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i prijedloga Programa monitoringa procjednih i površinskih voda na RDM-a Zenica ,koji je napravljen uz konsultacije sa Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.

Monitoring procjednih, površinskih i oborinskih voda, prema pomenutom Rješenju o okolinskoj dozvoli i prijedlogu Programa , izveden je od strane „Dvokut pro“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu Ugovora o vršenju usluga monitoringa voda, broj 02-19/12 od 10.01.2012.god.

Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane Instituta za građevinarstvo Banja Luka , na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa deponijskog plina, broj 02-20/12 od 10.01.2012.god.


Detaljan izvještaj pogledajte na slijedećim linkovima:

IZVJEŠTAJ 1 (pdf)

IZVJEŠTAJ 1_1 nastavak (pdf)


www.rdm.ba

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!