Plan poslovanja za 2012. godinu
Datum: 12.01.2012

Na osnovu člana 29. Statuta privrednog društva „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica, Nadzorni odbor Društva na svojoj 32. sjednici održanoj dana 22.12.2011. godine, donio je Odluku o usvajanju „Plana poslovanja za 2012. godinu“. Plan poslovanja za 2012. godinu obuhvatio je sljedeće:

1. Plan kadrova,
2. Plan odlaganja otpada po vrstama i količinama,
3. Plan odlaganja komunalnog otpada po korisnicima i količinama,
4. Planirani ukupni prihod,
5. Planirani ukupni rashod,
6. Plan investicionih ulaganja.

U toku 2012. godine planirano je da se deponuje 43.620 tona komunalnog otpada iz općina Regije za upravljanje čvrstim otpadom Zenica i 1.600 tona industrijskog bezopasnog otpada.

Planom poslovanja je predviđeno da Društvo posluje bez ostvarene dobiti.

Investiciona ulaganja Društva će se vršiti za sljedeće projekte:
1. Nabavka i ugradnja 10 zvona za otplinjavanje,
2. Projektovanje i izgradnja nadstrešnice na parkingu ispred ulaza u deponiju (I FAZA),
3. Produžavanje folija - 3000 m²,
4. Instaliranje pumparnice – recirkulacija lagune,
5. Nabavka uređaja za mjerenje plina.

Investiciona ulaganja će se vršiti iz raspoloživih tekućih sredstava Društva.

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!