Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Datum: 28.01.2020Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo projekat nabavke i instalisanja Uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''. Ugovor za realizaciju ovog projekta je zaključen 17. januara 2019. godine sa konzorcijem ''DIT-ROT'', kojeg čine firme ''Dit'' d.o.o. Tuzla i ''Rotreat Abwasserreinigung'' GmbH, Neuseiersberg, Austrija. Uređaj je tipa paketnog postrojenja koji radi na bazi tehnologije dvostruke reverzne osmoze sa DT modulima (Disc tube). Uređaj je 22.07.2019. godine pušten u probni rad tokom kojeg je stručna konsultantska firma ''Enova'' Sarajevo pratila funkcionalnost rada Uređaja i ostvarivanje projektovanih parametara prečišćenog permeata. Probni rad Uređaja je okončan krajem protekle godine i prema ocjeni Konsultanta, Uređaj je uspješno prošao sve faze testiranja. Dosadašnji rezultati u radu ovog uređaja pokazuju da će se u značajnoj mjeri unaprijediti sistem upravljanja procjednim otpadnim vodama na odlagalištu komunalnog otpada.

Vrijednost Ugovora sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost (PDV-om) iznosi 988.554,72 KM.

U sufinansiranju ovog projekta Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'je izdvojilo 413.554,72 KM, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je učestvovalo sa 225.000,00 KM, Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 270.000,00 KM i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona sa 80.000,00 KM.


www.rdm.ba

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!