IZVJEŠTAJ o rezultatima monitoringa procjednih, površinskih i oborinskih voda, te deponijskog plina na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' za 2018. god
Datum: 03.06.2019

Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije , prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane „Inspekt-RGH“d.o.o. Sarajevo , na osnovu Ugovora o
realizaciji usluga monitoringa otpadnih voda i voda na području deponije, broj 02-500/17 od 14.09.2017.god i broj 02-266/18 od 20.06.2018.g.

Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i
Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-05/2-23-11-115/13MK od 24.02.2014.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla, na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa
deponijskog plina, broj 02-98/17 od 19.06.2017.god.


Detaljan izvještaj pogledajte na slijedećem linku:

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH,
POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA
REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZA 2018.GODINU
(pdf)www.rdm.ba

 
 
 
30.04.2020. godine
Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o....

28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

09.01.2020. godine
Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog...

04.11.2019. godine
Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!