Sastanak Međuopćinskog vijeća za upravljanje čvrstim otpadom
Datum: 23.04.2019Na inicijativu direktora Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zukić Emira u Zenici je dana, 17.04.2019.godine održan sastanak na kojem su učestvovali načelnici i predstavnici Grada Zenica i Općina: Visoko, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, kao i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, a koji čine Međuopćinsko vijeće za upravljanje čvrstim otpadom Regije Zenica.

Na sastanku se razgovaralo o neophodnosti izgradnje novog odlagališnog prostora i sagledavanju mogućnosti i načinu finansiranja izgradnje dijela odlagališne kasete na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’.Direktor Zukić Emir prezentirao je rezultate poslovanja Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica kazavši da je Društvo u svih prethodnih 11 godina rada kontinuirano obavljalo svoju funkciju zbrinjavanja otpada i da je poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatima poslovanja, gdje se ostvarena dobit koristila za investiranje u projekte izgradnje infrastrukture i nabavku neophodne opreme za rad na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''.U prvoj fazi izgradnje Regionalne deponije ''Mošćanica'' izgrađena je kaseta sa pet ćelija, površine 4 ha i kapacitetom za odlaganje oko 580.000 tona otpada. Na Regionalnu deponiju je do sada odloženo blizu 500.000 tona otpada. S obzirom da su raspoloživi odlagališni kapaciteti već u značajnoj mjeri popunjeni, neophodno je što prije provesti aktivnosti na izgradnji novog odlagališnog prostora predviđenog u okviru druge faze izgradnje Regionalne deponije. U tom smislu, potrebno je prije svega obezbjediti 2 miliona KM za izgradnju 2-3 ha novog odlagališnog prostora.

Tokom diskusije na sastanku je iskazan stav da je zajednički interes svih općina da se otpad i dalje zbrinjava na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' koja trenutno nema alternativu, te da je za to potrebno obezbjediti finansijske i tehničke uslove. Najrealnija opcija za finansiranje izgradnje dijela nove odlagališne kasete je da Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'' to finansira iz vlastitih sredstava poslovanja, a da bi to bilo moguće ostvariti potrebno je da sve općine preuzmu odgovornost za plaćanje neizmirenih dugovanja. Učesnici sastanka su izrazili i očekivanja od resornih kantonalnih Ministarstava Zeničko-dobojskog, ali i Srednjobosanskog kantona, kao i Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, da pomognu u finansiranju daljeg razvoja i jačanja kapaciteta Regionalne deponije ''Mošćanica''. U tom cilju, biti će upućena zajednička inicijativa prema ovim institucijama sa zahtjevom da se uključe u rješavanju ove aktuelne problematike.


www.rdm.ba

 
 
 
05.06.2020. godine
GODIŠNJI BILTEN 31.05.2019. - 31.05.2020
Period 31.05.2019. - 31.05.2020. karakteriše ponovno zabilježen trend porasta dopremljenih količina...

30.04.2020. godine
Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o....

28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

09.01.2020. godine
Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!