IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZA 2017.GODINU
Datum: 16.05.2018Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o obnovljenoj okolinskoj dozvoli UPI-05/2-23-11-115/13MK od 24.02.2014.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Rješenja o vodnoj dozvoli za ispuštanje sanitarno-fekalnih voda br.05-25-03604-2/15 od 12.06.2015.g izdatog od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i Rješenja o vodnoj dozvoli UP-I/25-3-40-219-4/15 od 08.07.2015.g. izdatog od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Realizacija monitoringa otpadnih voda na Regionalnoj deponiji „Mošćanica“ d.o.o. Zenica vrši u skladusaUredbom o uslovimaispuštanjaotpadnihvoda u okoliš i sistemjavnekanalizacije (SlužbenenovineFBiH 101/15) i Uredbom o dopuniuredbe o uslovimaispuštanjaotpadnihvoda u okoliš i sistemjavnekanalizacije (SlužbenenovineFBiH 01/16).

Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije , prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane „Inspekt-RGH“d.o.o. Sarajevo , na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa otpadnih voda i voda na području deponije, broj 02-530/17 od 09.10.2017.god

Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-05/2-23-11-115/13MK od 24.02.2014.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane Rudarskog instituta d.d. Tuzla, na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa deponijskog plina, broj 02-98/17 od 19.06.2017.god.

Detaljan izvještaj pogledajte na linku ispod:

IZVJEŠTAJ (pdf)


www.rdm.ba

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!