Posjeta Gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića Privrednom društvu ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zenica
Datum: 08.12.2017U ponedjeljak, 04. decembra 2017.godine, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa svojim saradnicima bio je u posjeti Privrednom društvu ''Regionalna deponija Mošćanica'' Zenica. Tokom sastanka sa Direktorom i članovima Nadzornog odbora, Gradonačelnik je imao priliku upoznati se sa poslovanjem i budućim planovima razvoja Društva.

Direktor Zukić Emir informisao je gradonačelnika Kasumovića o aktuelnom stanju u Društvu gdje je predstavio ostvarene poslovne rezultate u tekućoj godini, kao i planove Društva za narednu 2018.godinu. Nadalje, upoznao je Gradonačelnika sa realiziranim investicijama na Deponiji, kao što je izgradnja sistema otplinjavanja sa bakljom, te druga, nadogradnjapostojeće odlagališne kasete.

Pored toga, Direktor je upoznao Gradonačelnika sa pripremnim aktivnostima za izgradnju odlagališne kasete druge faze Deponije. Društvo je do sada obezbjediloIdejni i Glavni projekat, a vodi aktivnosti na pribavljanju potrebnih dozvola. Posebno je istaknut problem obezbjeđenja sredstava za finansiranje ove izgradnje jer se radi o sredstvima cca 2-3 miliona KM.

Također, Gradonačelnik je upoznatsa planom investicija za narednu godinu, gdje sekao najvažnija izdvaja nabavka i instaliranje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata.Gradonačelnik je skrenuo pažnju i zahtijevao od menadžmenta i Nadzornog odbora Društva da se poslovanje unapređuje u skladu sa zacrtanim planom poslovanja, ali i da se pojačaju aktivnosti na poslovima izdvajanja reciklabilnih materijala, što će pored ekoloških efekata uštede odlagališnog prostora imati i socio – ekonomske efekte.

Nakon sastanka upriličen je obilazak Regionalne deponije.


RDM.ba

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!