IZVJEŠTAJ o rezultatima monitoringa procjednih, površinskih i oborinskih voda, te deponijskog plina na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' za 2014. god
Datum: 08.05.2015Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-11-115/13 –MK od 24.02.2014.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Tehničkog elaborata o ispuštanju otpadnih voda na Regionalnoj deponiji Mošćanica (Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo) i Monitoring plana za ispitivanje kvaliteta procjednih, oborinskih i otpadnih voda i Bezimenog potoka („DVOKUTpro“ d.o.o. Sarajevo).

Monitoring procjednih, površinskih i oborinskih voda, prema pomenutom Rješenju o okolinskoj dozvoli, Tehničkom elaboratu i Monitoring planu,izveden je od strane Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo, na osnovu Ugovora o vršenju usluga monitoringa voda, broj 02-120/14 od10.03.2014.godine.

Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli, broj: UPI-I/05-23-11-115/13–MK od 24.02.2014.godine izdatog od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Monitoring deponijskog plina, prema pomenutom Rješenju, izveden je od strane Rudarskog instituta Tuzla na osnovu Ugovora o realizaciji usluga monitoringa deponijskog plina, broj 02-121/14 od 10.03.2014.godine.

Detaljan izvještaj pogledajte na slijedećem linku:

IZVJEŠTAJ o rezultatima monitoringa procjednih, površinskih i oborinskih voda, te deponijskog plina na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' za 2014. godinu (pdf)


www.rdm.ba

 
 
 
30.04.2020. godine
Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o....

28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

09.01.2020. godine
Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog...

04.11.2019. godine
Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!