Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
Datum: 04.11.2019U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica“ su bili angažovani na poslovima izdvajanja komponenti iz komunalnog otpada, s ciljem provođenja analize tipičnog sastava komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Regionalne deponije ‘’Mošćanica’’.

Postupak izdvajanja i uzorkovanja komunalnog otpada obuhvatio je po jedan kamion dopremljen iz Gradova i Općina koje koriste usluge Regionalne deponije ‘’Mošćanica’’ (Zenica, Visoko, Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača).

Detaljnije o rezultatima provedene analize pogledajte klikom na ovaj LINK.


www.rdm.ba

 
 
 
04.11.2019. godine
Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija...

28.08.2019. godine
Posjeta načelnika Općine Zavidovići Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Jučer, 21.08.2019. godine načelnik Općine Zavidovići Hašim Mujanović i direktor Javnog komunalnog...

09.08.2019. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' pušten u probni rad
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je ovih dana implementiralo veoma...

11.06.2019. godine
JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (''Službene novine FBiH'', broj: 26/16 i 89/19), člana 35....

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!