Izvod iz plana poslovanja ''RDM'' d.o.o. Zenica za 2013. godinu.  
 
Na osnovu člana 29. Statuta Privrednog društva „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica, Nadzorni odbor Društva na svojoj 1. sjednici održanoj dana 24.12.2012. godine, donio je Odluku o usvajanju „Plana poslovanja za 2013. godinu“.

Plan poslovanja za 2013. godinu obuhvatio je sljedeće:

1. Plan kadrova,
2. Plan odlaganja otpada po vrstama i količinama,
3. Plan odlaganja komunalnog otpada po korisnicima i količinama,
4. Planirani ukupni prihod,
5. Planirani ukupni rashod,
6. Plan investicionih ulaganja.

U toku 2013. godine planirano je da se deponuje 40.000 tona komunalnog otpada iz općina Regije za upravljanje čvrstim otpadom Zenica i 1.600 tona industrijskog bezopasnog otpada.

Planom poslovanja je predviđeno da Društvo posluje bez ostvarene dobiti.

Investiciona ulaganja Društva će se vršiti za sljedeće projekte:
1. Produžavanje folija - 3000 m2,
2. Nabavka uređaja za monitoring plina,

Investiciona ulaganja će se vršiti iz raspoloživih tekućih sredstava Društva.
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!