Privredno društvo ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica osnovano je Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koju je donijelo Vijeće općine Zenica na svojoj sjednici održanoj 12. septembra 2002. godine (''Službene novine općine Zenica'', br. 7/02 i 8/03) i upisano je kod registra Društava Kantonalnog suda u Zenici, Rješenjem o upisu br. U/I-3232/02 od 02.10.2002.godine.
Skraćeni naziv firme je ''RDM'' d.o.o. Zenica., a osnivač Društva je općina Zenica sa 100 % udjelom u osnivačkom ulogu.
Cilj osnivanja ovog Društva je izgradnja moderne Regionalne sanitarne deponije za bezopasni otpad, koja bi zbrinjavala otpad na ekološki prihvatljiv način u skladu sa Zakonom i propisanom tehnologijom sa područja Regije za upravljanje čvrstim otpadom, koju pored općine Zenica, čine još općine Visoko, Kakanj, Žepče, Zavidovići, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.

Dana, 05.juna 2008.godine na Svjetski dan zaštite okoliša otvorena je i puštena u rad novoizgrađena Regionalna deponija ‘’Mošćanica’’.

Radno vrijeme Regionalne deponija ''Mošćanica'' je svaki dan u periodu od 07.00 do 23.00 sata.

Adresa: ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica
Mošćanica bb.,
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina
 
 
Telefon: 00 387 32 446 360
Fax: 00 387 32 446 634
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!