Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma o nabavci "rastvora solne kiseline i cleanera"

Datum: 22.06.2020.


Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Ugovora o nabavci izgradnje druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''

Datum: 03.04.2020.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjela ugovora o nabavci usluga

Datum: 03.03.2020.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku pogonskog goriva

Datum: 20.01.2020.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma o nabavci "rastvora solne kiseline"

Datum: 30.12.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o poništenju postupka za "nabavku rastvora solne kiseline i rastvora natrijum hidroksida"

Datum: 17.12.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke "pogonskog goriva za motorna vozila"

Datum: 13.12.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o pokretanju ponovljenog konkurentskog zahtjeva za provođenje javne nabavke "rastvora solne kiseline i rastvora natrijum hidroksida"

Datum: 04.12.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o poništenju postupka za "nabavku rstvora solne kiseline i rastvora natrijum hidroksida"

Datum: 03.12.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pogonskog goriva

Datum: 22.10.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o dodjeli ugovora za izvođenje pripremnih zemljanih radova buduće kasete 2 na RD Mošćanica

Datum: 25.03.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o dodjeli ugovora održavanje CAT mašina

Datum: 20.02.2019.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Ugovora

Datum: 28.12.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o poništenju postupka

Datum: 10.09.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o dodjeli Ugovora o nabavci i instalisanju uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata

Datum: 18.06.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o dodjeli Ugovora o nabavci i instalisanju uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata

Datum: 01.06.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 28.05.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Ugovora za "Asfaltiranje interne saobraćajnice"

Datum: 17.05.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o pokretanju konkurentskog postupka javne nabavke "plina propan butan"

Datum: 08.05.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o dodjeli ugovora za održavanje mašina (Teknoxgroup)

Datum: 28.02.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o pokretanju postupka - korektivni postupak servisa CAT mašina

Datum: 31.01.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA o prodaji reciklabilnih materijala izdvojenih iz otpada

Datum: 30.01.2018.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Datum: 19.12.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Datum: 13.11.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Poziv na sudjelovanje u pregovaračkom postupku i dostavljanje inicijalne ponude za nepredviđene dodatne radove na poslovima izvedbe nadogradnje odlagališne kasete

Datum: 3.11.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 27.10.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Ugovora za "Popravak klima uređaja na Buldožeru CAT D6N"

Datum: 7.8.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Ugovora o izvedbi nadogradnje odlagališne kasete na RD Mošćanica

Datum: 9.6.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o dodjeli ugovora za nabavku opreme za sistem otplinjavanja

Datum: 5.6.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku dizel goriva

Datum: 26.5.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Poziv na sudjelovanje u pregovaračkom postupku i dostavljanje inicijalne ponude za "Isporuke opreme za sistem otplinjavanja na Regionalnoj deponiji Mošćanica"

Datum: 15.5.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o popravci buldožera

Datum: 20.4.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o poništenju postupka nabavke goriva

Datum: 19.4.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o poništenju postupka nabavke opreme za sistem otplinjavanja

Datum: 14.4.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Datum: 30.3.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 30.3.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 15.3.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 15.3.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT2)

Datum: 27.2.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT1)

Datum: 27.2.2017.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 19.10.2016.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 8.6.2016.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 26.5.2016.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Obavještenje o nabavci - Glavni i idejni projekat kaseta

Datum: 27.4.2016.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 15.03.2016.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku kašike za drobljenje kamena sa priključkom za montažu na bager CAT 319 C LN

Datum: 10.2.2016.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate

Odluka o dodjeli ugovora

Datum: 22.10.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 19.08.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate

Odluka o izboru dobavljača za nabavku plina

Datum: 14.08.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate

Obavještenje o nabavci plina

Datum: .08.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate

Izgradnja sistema otplinjavanja kaseta prve faze sa bakljom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''

Datum: 20.07.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku dizel goriva na RD "Mošćanica"


Datum: 16.03.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali odluku


Objava rezultaat po drugom projektu upravljanja čvrstim otpadom 7629 BA

Datum: 13.04.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali rezultate

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku dizel goriva na RD "Mošćanica"


Datum: 16.03.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali odluku


Odluka o dodjeli ugovora o zamjeni lanaca (gusjenica) na buldožeru

Datum: 26.02.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali odluku


Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za zamjenu nalanaca na građevinskoj mašini Caterpillar


Datum: 19.02.2015.

Kliknite ovdje da bi pogledali poziv


Obavještenje o nabavci: Izvedba nadogradnje odlagališnih kaseta
Datum: 13.8.2013.

Privredno društvo ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica je objavilo u ,,Službenom glasniku BiH“, broj 63/13 od 12.08.2013. godine Obavještenje o nabavci br. 49-1-3-1-15/13. .

Navedena nabavka se odnosi na izvođenje radova ‘’Izvedba nadogradnje odlagališnih kaseta’’ na Regionalnoj deponiji ’’Mošćanica’’. .

Za izuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je da zainteresirani dostave pisani zahtjev sa dokazom o uplati naknade u iznosu od 20,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun 134 010 0000 286 755 kod Investiciono – komercijalne banke d.d. Zenica..

Tenderska dokumentacija se može izuzeti najkasnije do 05.09.2013. godine, a krajnji rok za dostavljanje ponuda je 10.09.2013. godine do 13:00 sati. Otvaranje ponuda će se izvršiti 10.09.2013. godine u 13:30 sati u sali na prvom spratu upravne zgrade Regionalne deponije Mošćanica. Cjelokupan tekst Obavještenja o nabavci se može vidjeti u ,,Službenom glasniku BiH“, broj 63/13 od 12.08.2013. godine na strani 3. i 4., te na sljedećem linku: http://www.sllist.ba/oglasi/2013/glasnik/broj 63/OGLASI-63.pdf.

Potrebne informacije mogu se dobiti od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 14:00 sati na broj tel. 032/446-360, 032/446-381, fax: 032/446-634.

 


OBAVIJEŠTENJE O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA ZA NABAVKU DIZEL GORIVA

Datum: 20.7.2013.
U okviru otvorenog postupka nabavke za sukcesivnu isporuku dizel goriva (euro 5) za koje je objavljeno Obavještenje o nabavci u ,,Službenom listu BiH“ br. 30/13 od 22.04.2013. godine dostavljene su četiri ponude.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda, Komisija za nabavke je pristupila analizi dokumentacije priložene u ponude u smislu provjere njihove validnosti obzirom na iskazane zahtjeve Ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

U skladu s tim, zaključeno je da je najpovoljnija ponuda dostavljena od strane ponuđača ''Hifa- Petrol'' d.o.o. Sarajevo te je dana 07.06.2013. godine sa navedenim ponuđačem zaključen Okvirni sporazum za sukcesivnu isporuku dizel goriva (euro 5).

Okvirni sporazum je zaključen na period od dvije godine odnosno do iskorištenosti narudžbe na maksimalnu količinu goriva za nabavku koja iznosi 75.000 litara goriva, zavisno koji se od ova dva uslova se prvi ispuni.
 
23.07.2020. godine
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica''...

05.06.2020. godine
GODIŠNJI BILTEN 31.05.2019. - 31.05.2020
Period 31.05.2019. - 31.05.2020. karakteriše ponovno zabilježen trend porasta dopremljenih količina...

30.04.2020. godine
Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o....

28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!