EMIR ZUKIĆ –DIREKTOR
Tel: 032 446 361
E-mail : regdepze@bih.net.ba
 
EDINA HUSAKOVIĆ-POMOĆNIK DIREKTORA ZA TEHNIČKA PITANJA I NABAVKE
TEL: 032   446 380
E-mail: edina@rdm.ba
ASMIR BUREKOVIĆ- RUKOVODILAC SLUŽBE ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOV
TEL: 032 446 360
E-mail: asmir@rdm.ba
ALMIR SALČIN- RUKOVODILAC SLUŽBE ZA EKONOMSKO-FINASIJSKE POSLOVE
TEL: 032 446 381
e-mail: almir@rdm.ba
SVJETLANA JERKIĆ- TEHNOLOG ZA MONITORING OKOLIŠNIH PARAMETARA, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA
TEL: 032 446 633
e-mail: svjetlana@rdm.ba

GENERALNI FAX
Tel: 032 446 634
 
 
28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

09.01.2020. godine
Posjeta Načelnice Općine Visoko Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
U utorak, 07. januara 2020. godine načelnica Općine Visoko G-đa Amra Babić i direktor Javnog...

04.11.2019. godine
Analiza tipičnog sastava komunalnog otpada odloženog na Regionalnoj deponiji ‘’Mošćanica’’ u periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine
U periodu od 02.10. do 15.10.2019. godine uposlenici Privrednog društva ‘’Regionalna deponija...

28.08.2019. godine
Posjeta načelnika Općine Zavidovići Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Jučer, 21.08.2019. godine načelnik Općine Zavidovići Hašim Mujanović i direktor Javnog komunalnog...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!