EMIR ZUKIĆ –DIREKTOR
Tel: 032 446 361
E-mail : regdepze@bih.net.ba
 
EDINA HUSAKOVIĆ-POMOĆNIK DIREKTORA ZA TEHNIČKA PITANJA I NABAVKE
TEL: 032   446 380
E-mail: edina@rdm.ba
ASMIR BUREKOVIĆ- RUKOVODILAC SLUŽBE ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOV
TEL: 032 446 360
E-mail: asmir@rdm.ba
ALMIR SALČIN- RUKOVODILAC SLUŽBE ZA EKONOMSKO-FINASIJSKE POSLOVE
TEL: 032 446 381
e-mail: almir@rdm.ba
SVJETLANA JERKIĆ- TEHNOLOG ZA MONITORING OKOLIŠNIH PARAMETARA, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA
TEL: 032 446 633
e-mail: svjetlana@rdm.ba

GENERALNI FAX
Tel: 032 446 634
 
 
23.07.2020. godine
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o. Zenica
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica''...

05.06.2020. godine
GODIŠNJI BILTEN 31.05.2019. - 31.05.2020
Period 31.05.2019. - 31.05.2020. karakteriše ponovno zabilježen trend porasta dopremljenih količina...

30.04.2020. godine
Potpisan Ugovor o izgradnji druge faze odlagališne kasete sa pripadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''
Dana, 29.04.2020. godine u prostorijama Privrednog društva ''Regionalna deponija Mošćanica'' d.o.o....

28.01.2020. godine
Uređaj za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' uspješno prošao testiranja u toku perioda probnog rada (FOTO)
Privredno društvo Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. Zenica je tokom 2019. godine implementiralo...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!