logo
  • Radno vrijeme deponije

    Ponedjeljak-nedjelja (7:00-23:00h)

  • Telefon

    00 387 32 446 360

  • Adresa

    Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH

single-services-img-2

Na Regionalnu deponiju ''Mošćanica'' se otpad doprema sa područja osam gradova i općina iz Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, koje čine Regiju za upravljanje čvrstim otpadom – Zenica sa oko 400.000 stanovnika. To su Grad Zenica i Visoko, te Općine: Zavidovići, Žepče, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.


U ovoj rubrici su prikazani podaci o mjesečnim i godišnjim količinama komunalnog otpada dopremljenog od strane ovlaštenih operatera (komunalnih preduzeća) navedenih gradova i općina, koje se svakodnevno odlažu na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica''.


VAŽEĆI CJENOVNIK ODLAGANJA OTPADA

VAŽEĆI CJENOVNIK ODLAGANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

CJENOVNIK USLUGA ODLAGANJA POJEDINIH VRSTA NEOPASNOG INDUSTRIJSKOG OTPADA

PRAVILNIK O ODLAGANJU OTPADA NA REGIONALNOJ DEPONIJI ''MOŠĆANICA''

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ODLAGANJE OTPADA

UPUTSTVO O POSTUPKU PRIJEMA I ODLAGANJA MEDICINSKOG OTPADA