08.05.2015. godine
IZVJEŠTAJ o rezultatima monitoringa procjednih, površinskih i oborinskih voda, te deponijskog plina na Regionalnoj deponiji ''Mošćanica'' za 2014. god
 
Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-11-115/13 –MK od 24.02.2014.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Tehničkog elaborata o ispuštanju otpadnih voda na Regionalnoj...

19.04.2013. godine
IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA MONITORINGA PROCJEDNIH, POVRŠINSKIH, OBORINSKIH VODA I DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠCANICA“ ZA 2012. GODINU
 
Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma i prijedloga Programa monitoringa procjednih i površinskih voda na...

15.03.2012. godine
REZULTATI MONITORINGA DEPONIJSKOG PLINA NA REGIONALNOJ DEPONIJI ''MOŠĆANICA'' ZA 2011.GODINU
 
Monitoring deponijskog plina na području deponije proističu iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma....

15.03.2012. godine
REZULTATI MONITORINGA PROCJEDNIH I POVRŠINSKIH VODA NA REGIONALNOJ DEPONIJI ''MOŠĆANICA'' ZA 2011.GODINU
 
Monitoring otpadnih voda i voda na području deponije proističe iz zakonske legislative i Rješenja o okolinskoj dozvoli UPI-I/05-23-214-1/08 –MK od 03.12.2008.god, izdatog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma....

12.01.2012. godine
Plan poslovanja za 2012. godinu
 
Na osnovu člana 29. Statuta privrednog društva „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica, Nadzorni odbor Društva na svojoj 32. sjednici održanoj dana 22.12.2011. godine, donio je Odluku o usvajanju „Plana poslovanja za 2012. godinu“. Plan poslovanja za 2012. godinu obuhvatio je...

23.02.2011. godine
MONITORING NA REGIONALNOJ DEPONIJI „MOŠĆANICA“ZENICA
 
Regionalna deponija „Mošćanica“ projektovana na sjevernom odlagalištu površinskog kopa mrkog uglja „Mošćanica“, na udaljenosti 16 km od Zenice, počela je sa radom 05.06.2008.godine. Deponija spada u klasu deponija za bezopasni otpad i predviđena ja za odlaganje komunalnog otpada i njemu...

 
 
 
 

Copyright © 2010 - Regionalna deponija Mošćanica
Sva prava su zadržana od strane autora stranice!